Nhận lô song thủ từ hội đồng
4.34K

Nhận lô song thủ từ hội đồng

Lô song thủ từ hội đồng thông tin tuyệt mật Chỉ có anh em nằm trong ban hội đồng mới được tiết lộ, duy nhất trong ngày hôm nay cau dep 88 sẽ Được sự đồng ý từ ban giám đốc công ty xổ số miền bắc, lô song thủ từ hội đồng sẽ được tiết lộ cho anh em, vì không ai cho không ai bao giờ nên chúng tôi sẽ thu phí các bạn 300.000 đồng ( năm trăm việt nam đồng ).Nên nhớ là chúng tôi cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn, vì muốn san sẽ gánh nặng đó nên chúng tôi muốn nhượng lại cho 1 số anh em đang nợ nần nhiều, chúng tôi không chèo kéo hay ép buộc ai tham gia, nên các bạn cân nhắc trước khi nhận số nhé

Nhận lô song thủ từ hội đồng

Nhận lô song thủ từ hội đồng

Để bảo mật số nên chúng tôi thu phí 300.000 vnđ, các bạn vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 300.000 vnđ là được). Thời gian nhận số từ 15h30 – 18h00 mỗi ngày

NHẬN SỐ LIÊN HỆ SMS HOẶC ZALO CHO ADMIN : ; 0828 973 487 ( lưu ý chỉ nhận SMS hoặc za lo 24/24)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU

NGÀY DÀN SONG THỦ LÔ VIP KẾT QUẢ
20-10/2020 NẠP THẺ .…loading….
19-10-2020 67 76 ăn lô 67×2 76
18-10-2020 24 42 ăn lô 42
17-10-2020 12 21 ăn lô 21
16-10-2020 01 10 ăn lô 01 10
15-10-2020 08 80 ăn lô 80
14-10-2020 27 72 ăn lô 27
13-10-2020 15 51 ăn lô 51
12-10-2020 01 10 ăn lô 10×2
11-10-2020 58 85 trượt
10-10-2020 18 81 trượt
09-10-2020 15 51 trượt
08-10-2020 46 64 ăn lô 46
07-10-2020 12 21 ăn lô 12
06-10-2020 57 75 ăn lô 57×2
05-10-2020 89 98 trượt
04-10-2020 89 98 ăn lô 89×2
03-10-2020 24 42 trượt
02-10-2020 26 62 ăn lô 62
01-10-2020 69 96 ăn lô 69
30-09-2020 47 74 ăn lô 47
29-09-2020 18 81 ăn lô 81
28-09-2020 16 61 ăn lô 16
27-09-2020 61 16 ăn lô 16
26-09-2020 45 54 trượt
25-09-2020 89 98 trượt
24-09-2020 79 97 ăn lô 79
23-09-2020 35 53 ăn lô 35
22-09-2020 09 90 ăn lô 09 90
21-09-2020 56 65 trượt
20-09-2020 23 32 ăn lô 32
19-09-2020 24 42 ăn lô 24
18-09-2020 67 76 ăn lô 76
17-09-2020 59 95 trượt
16-09-2020 15 51 ăn lô 51
15-09-2020 18 81 ăn lô 18×2
14-09-2020 26 62 ăn lô 62
13-09-2020 06 60 trượt
12-09-2020 37 73 ăn lô 73
11-09-2020 79 97 ăn lô 79
10-09-2020 09 90 ăn lô 09×2
09-09-2020 47 74 trượt
07-09-2020 34 43 ăn lô 34 43
07-09-2020 79 97 trượt
06-09-2020 46 64 trượt
05-09-2020 78 87 trượt
04-09-2020 18 81 ăn lô 81
03-09-2020 69 96 ăn lô 69×2 96
02-09-2020 02 20 ăn lô 02
01-09-2020 46 64 ăn lô 46
31-08-2020 25 52 ăn lô 25
30-08-2020 01 10 ăn lô 01
29-08-2020 56 65 ăn lô 65
28-08-2020 27 72 ăn lô 27
27-08-2020 25 52 ăn lô 52
26-08-2020 38 83 ăn lô 83
25-08-2020 02 20 trượt
24-08-2020 39 93 ăn lô 93
23-08-2020 04 40 ăn lô 40
22-08-2020 59 95 ăn lô 95
21-08-2020 68 86 trượt
20-08-2020 79 97 ăn lô 97
19-08-2020 37 73 ăn lô 37
18-08-2020 01 10 ăn lô 10
17-08-2020 03 30 ăn lô 03
16-08-2020 35 53 ăn lô 53
15-08-2020 38 83 ăn lô 83
14-08-2020 47 74 ăn lô 47
13-08-2020 29 92 ăn lô 29
12-08-2020 09 90 trượt
11-08-2020 34 43 ăn lô 43
09-08-2020 14 41 ăn lô 41
09-08-2020 25 52 ăn lô 25
08-08-2020 19 91 ăn lô 19
07-08-2020 48 84 ăn lô 84
06-08-2020 13 31 ăn lô 31
05-08-2020 29 92 ăn lô 29
04-08-2020 12 21 ăn lô 21
03-08-2020 45 54 ăn lô 54
02-08-2020 28 82 ăn lô 82
01-08-2020 01 10 ăn lô 01×3
31-07-2020 46 64 ăn lô 46
30-07-2020 02 20 ăn lô 02
29-07-2020 39 93 ăn lô 93
28-07-2020 16 61 ăn lô 16
27-07-2020 67 76 ăn lô 67
26-07-2020 19 91 ăn lô 19 91
25-07-2020 34 43 trượt
24-07-2020 57 75 ăn lô 57
23-07-2020 17 71 ăn lô 17
22-07-2020 04 40 trượt
21-07-2020 79 97 ăn lô 97
20-07-2020 27 72 ăn lô 27 72
19-07-2020 56 65 trượt
18-07-2020 04 40 trượt
17-07-2020 35 53 ăn lô 35
16-07-2020 35 53 ăn lô 35
15-07-2020 01 10 ăn lô 01
14-07-2020 69 96 ăn lô 96
13-07-2020 26 62 ăn lô 26
11-07-2020 03 30 ăn lô 30
11-07-2020 79 97 ăn lô 97
10-07-2020 46 64 ăn lô 64×3
09-07-2020 68 86 trượt
08-07-2020 35 53 ăn lô 53
07-07-2020 49 94 ăn lô 49
06-07-2020 02 20 ăn lô 02
05-07-2020 47 74 trượt
03-07-2020 15 51 ăn lô 51
03-07-2020 23 32 ăn lô 32
021-07-2020 67 76 ăn lô 76
01-07-2020 69 96 ăn lô 96
30-06-2020 12 21 trượt
29-06-2020 26 62 ăn lô 26
27-06-2020 28 82 trượt
27-06-2020 39 93 ăn lô 39
26-06-2020 14 417 ăn lô 14
25-06-2020 23 32 trượt
24-06-2020 23 32 trượt
23-06-2020 36 63 ăn lô 36
22-06-2020 15 51 trượt
21-06-2020 36 63 ăn lô 36
20-06-2020 28 82 ăn lô 28
19-06-2020 38-83 ăn lô 38×2
18-06-2020 14 41 ăn lô 14
17-06-2020 47 74 ăn lô 74
16-06-2020 13 31 ăn lô 31
15-06-2020 89 98 ăn lô 98
14-06-2020 14 41 ăn lô 14
13-06-2020 56 65 trượt
12-06-2020 49 94 ăn lô 49
11-06-2020 14 41 ăn lô 41
10-06-2020 47 74 ăn lô 74
09-06-2020 08 80 ăn lô 80
08-06-2020 56 65 ăn lô 65
07-06-2020 58 85 trượt
06-06-2020 67 76 ăn lô 67
05-06-2020 35 53 ăn lô 53
04-06-2020 04 40 ăn lô 04
03-06-2020 79 97 ăn lô 79
02-06-2020 35 53 ăn lô 35 53
01-06-2020 03 30 ăn lô 03
31-05-2020 59 95 ăn lô 59
30-05-2020 17 71 ăn lô 17 71
29-05-2020 35 53 trượt
28-05-2020 89 98 ăn lô 89
27-05-2020 57 75 ăn lô 75
26-05-2020 89 98 ăn lô 89
25-05-2020 06 60 ăn lô 60
24-05-2020 56 65 ăn lô 56
23-05-2020 07 70 ăn lô 70
22-05-2020 04 40 ăn lô 40
21-05-2020 27 72 trượt
20-05-2020 82 28 ăn lô 82
19-05-2020 35 53 ăn lô 35
18-05-2020 09 90 ăn lô 90
17-05-2020 45 54 ăn lô 54
16-05-2020 02 20 trượt
15-05-2020 37 73 37 73
14-05-2020 18 81 ăn lô 81
13-05-2020 02 20 ăn lô 02 20
12-05-2020 12 21 ăn lô 12
11-05-2020 79 97 ăn lô 97
10-05-2020 48 84 ăn lô 48
09-05-2020 19 91 ăn lô 19
08-05-2020 59 95 ăn lô 59×2 95
07-05-2020 58 85 ăn lô 85
06-05-2020 47 74 ăn lô 74
05-05-2020 27 72 ăn lô 72
04-05-2020 67 76 ăn lô 67×2
03-05-2020 68 86 ăn lô 86
02-05-2020 35 53 trượt
01-05-2020 14 41 ăn lô 41
30-04-2020 08 80 ăn lô 80
29-04-2020 38 83 trượt
28-04-2020 79 97 ăn lô 97
27-04-2020 26 62 ăn lô 62
26-04-2020 57 75 ăn lô 75
25-04-2020 34 43 ăn lô 34
24-04-2020 79 97 ăn lô 79
23-04-2020 01 10 ăn lô 10
30-03-2020 26 62 trượt
29-03-2020 25 52 ăn lô 52
28-03-2020 12 21 trượt
27-03-2020 57 75 ăn lô 57
26-03-2020 08 80 ăn lô 80
25-03-2020 04 40 ăn lô 40
24-03-2020 36 63 ăn lô 63
23-03-2020 48 84 trượt
22-03-2020 25 52 ăn lô 52
21-03-2020 37 73 ăn lô 37
20-03-2020 16 61 ăn lô 16
19-03-2020 79 97 ăn lô 79×2
18-03-2020 26 62 ăn lô 26
17-03-2020 46 64 ăn lô 46
16-03-2020 39 93 trượt
15-03-2020 89 98 ăn lô 98
14-03-2020 06 60 ăn lô 60
13-03-2020 25 52 ăn lô 52
12-03-2020 01 10 ăn lô 01
11-03-2020 47 74 ăn lô 74
10-03-2020 09 90 ăn lô 90×2
09-03-2020 27 72 trượt
08-03-2020 48 84 ăn lô48
07-03-2020 03 30 ăn lô 03 30
06-03-2020 63 36 ăn lô 63
05-03-2020 48 84 ăn lô 84
Hy vọng với trang Song thủ lô này sẽ giúp anh em vào bờ an toàn. Chúc các bạn hôm nay may mắn và ăn đề cùng chúng tôi. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm nhiều cầu lô khác nữa tại trang chủ Hội Đồng Miền Bắc của chúng tôi. Truy cập ngay vào trang web http://hoidongtruongquay.com/ để xem nhé các bạn.
Cùng chuyên mục
rong bach kim Dàn đặc biệt 34 quân MB
rong bach kim Soi cầu song thủ đề từ hội đồng
rong bach kim Nhận lô bạch thủ từ trường quay
rong bach kim Dàn lô 3 số từ trường quay
rong bach kim Nhận dàn lô 4 số Miền Bắc từ hội đồng
HoiDongTruongQuay.Com – Đẳng cấp soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc chuẩn 24h , soi cau lo de mien bac chinh xac.